Familie Osinga

Op deze website is al een genealogie van de familie Osinga, d.w.z, de tak waar Margreet uit voort komt, beschikbaar. Indien je tot die familie tak behoort of je bent betrokken bij het opzetten en uitzoeken van andere Osinga takken, dan kun je bij Arjan om toegang tot de webapplicatie vragen zodat je gegevens kunt raadplegen of zelfs zelf aanvullen.

De meeste gegevens zijn door Dirk Osinga, de vader van Margreet, tijdens zijn leven opgezocht en uitgezocht. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is hij daar mee begonnen. We hebben correspondentie gevonden die hij met archivarissen van diverse musea en archieven heeft gevoerd. T.z.t. zullen we deze correspondentie als bronnen aan deze stamboom gaan toevoegen.

Start de stamboom van de familie Osinga